Aldersgrense:

Aldersgrense på våre konserter er 18 år. Ved andre arrangementer er aldersgrensen 20 år, eller 18 år med studentbevis for høyere utdanning.

Hulens vergeordning:

Hulen kan tilby vergeordning kun på konserter, gjelder altså ikke på Dj-konsepter eller andre arrangementer. Hulen har begrenset med vergeplasser til hvert konsert. Kontakt Hulens vaktansvarlig før du kjøper billetter.

En mindreårig kan sammen med en verge få særskilt tillatelse til å delta på et enkelt-arrangement på Hulen. Verge må være fylt 21 år. Forholdet skal avtales med Hulens vaktansvarlig senest kl. 15 samme dag som arrangementet. Det er maks tre mindreårige per verge. Alle personene skal møte på Hulens infomøte før åpning, dvs. kl. 20:30 for å skrive vergekontrakt:

  • Vergen må forplikt til å påse at den mindreårige ikke nyter alkohol under arrangementet.
  • Verge skal ikke selv nyte alkohol.
  • Vergen skal alltid ha oppsyn med den mindreårige.
  • Verge og mindreårig må bære synlig vergeskilt under hele oppholdet.

Om du ikke klarer å finne verge kan du kontakte vaktansvarlig og vi vil prøve å finne noen for deg.


Kontaktinformasjon til Hulens vaktansvarlig:

vaktansvarlig (at) hulen.no


Retningslinjer:

Det er ikke tillat å være ikledd uniform på Hulen. Dette gjelder også russedresser.