Hulens lokaler er så langt det er mulig tilrettelagt for alle.

Vi har dessverre ingen parkeringsplass, men det er mulighet for å parkere i nærheten av våre lokaler, samt bli sluppet av og hentet rett på utsiden av lokalet.

For ankomst med rullestol kan begge inngangene benyttes, men vi anbefaler nedre inngang (Backstage). Dette er grunnet en helling og skarp sving inn til våre lokaler, samt dørterskler. Dette arbeider vi med å forbedre. Vi har også rullestolrampe i våre lokaler til bruk under konsert, dersom du ønsker å benytte deg av dette.

Alle med ledsagerbevis får gratis inngang.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å gi tilbakemeldinger, samt for at vi skal kunne tilrettelegge for at du skal få en god konsertopplevelse hos oss, ber vi om at du kontakter vaktansvarlig på vaktansvarlig@hulen.no.