Styrevalg

Hulen er drevet av frivillige hele veien opp til Styret! Vi søker engasjerte medlemmer til å jobbe på en av Bergens eldste og mest spennende musikkarrangør. Bli med på å gjøre en forskjell i Bergens musikkscene!

Alle våre stillinger tilbyr: 

  • vanlige interngoder som gratis inngang på alle arrangement og konserter, internpriser i bar, tilgang til internfester osv.
  • oppfølging og opplæring i styrekultur og styreoppgaver, relevant til stillingen man velger
  • CV-oppbyggning og mulighet for attester og referanser direkte til fremtidige arbeidsgivere
  • en arena for kreativ ledelse og etablering av et bedre musikkmiljø i Bergen
  • mulighet til å få kontakter og connections med andre arrangører og andre viktige folk i musikk og underholdningsbransjen
  • godt miljø og gode medarbeidere! 

VI SØKER:

ØKONOMIANSVARLIG

Som økonomiansvarlig så sørger du for at hele styret er oppdatert på Hulens økonomi til enhver tid. Her har du kontroll på alle beløp som går inn og ut av konto og ha en oversikt over Hulens likviditet.  

Du er Hulens kontaktperson i forhold til forretningsfører, regnskapsbyrå, revisor og andre relevante samarbeidspartnere og rådgivere.  

Du har også ansvar for koordinatorgruppen, som gjør sammen med vertledere og barledere gjør kveldene på Hulen mulig!

EKSTERNANSVARLIG

Eksternansvarlig skal jobbe for å skaffe stiftelsen midler i form av eksempelvis støtteordninger, samt rapportere for disse og opprettholde kontakt med saksbehandlere osv.  

Du har ansvar for at det finnes en oppdatert og informativ presentasjon av Hulen til bruk overfor eksterne aktører (dvs. vurderes årlig). Du har også ansvar for Hulens forsikringer, og at disse er oppdaterte og relevante. 

NESTLEDER

Som nestleder har du kontinuerlig oversikt over
driften av Hulen, er referent på styremøtene,
tillitsvalgt og har et tett samarbeid med leder.

Nestleder har også ansvar for personalsaker og skal
sammen med leder sørge for at styret fungerer
optimalt. Dette innebærer for eksempel å avlaste
styremedlemmer der det er nødvendig.

PR-ANSVARLIG

Som PR-ansvarlig har man det overordnede ansvaret
for Hulens PR-avdeling. Det innebærer ansvar for
markedsføring, arrangementer, samt Hulen sine
nettsider og sosiale medier.

PR-ansvarlig har også personalansvar for Hulens designere, plakatopphengere og fotografer.

VAKTANSVARLIG

Som vaktansvarlig har man ansvar for Hulen sitt
vakthold og brannsikkerhet. I tillegg til dette er du
gruppeleder for alle Hulens verter og vertledere. Du har
ansvar for å lage skiftplan og sørge for nok bemanning
til åpningskvelder.

Du utfører også internkontroll av brannalarmen, ser til at førstehjelpsskrinene er fylt opp, brannslukningsapparatene fungerer, og at ingenting står i veien for en effektiv evakuering av Hulen til enhver tid.

BARANSVARLIG

Som baransvarlig har du ansvar for innkjøp, salg, at
leverandørene holder kontakt med kunderepresentanter og styre pris på Hulen sine varer.

Barens utseende og utforming faller også innenfor
baransvarlig sine arbeidsoppgaver. I tillegg til dette
har du personalansvar for alle bartenderne og
barlederne på Hulen. Dette innebærer at undergruppene får god opplæring og alle nødvendige kurs.

ARRANGEMENTANSVARLIG

Som arrangementansvarlig har man hovedansvaret for
Hulens program gjennom året. Dette innebærer at
programmet bevarer Hulens tradisjonsrike konsepter
samt er nyskapende og spennende.

Arrangementansvarlig skal også sørge for et godt samarbeid mellom styret og bookinggruppen, samt koordinere sine
undergrupper som består av artistverter, stagecrew,
DJ, leieansvarlig og lyd- og lysteknikere.

Har du noen spørsmål om stillingene våre, lyst til å finne ut mer, eller interessert i å stille? Send oss en melding nedenfor! Ingen dumme spørsmål!

Visit Us

office HOURS

Stiftelsen Hulen (1969-2021)

Layout: Luiza Portela