Upcoming Events

Våre COVID-19 regler

(in Norwegian)

 • ︎ Vennligst hold minst 1 meter avstand fra gjester og ansatte/frivillig. Dette gjelder IKKE gjester som er i din husstand. Dette gjelder hele lokalet, også dansegulvet.

 • FASTE SITTEPLASSER ER PÅBUDT, og gjester må holde seg til den plassen som de får tildelt av våre verter.  

 • Det er lov å danse ved scenen / dansegulvet, UTEN drikke i hånden.  Drikke er kun tillat ved bord.

 • Det er anbefalt med munnbind når ikke meteren i lokalet ikke kan opprettholdes.

 • ︎ Hulen har begrenset med plass til 55 stk., og all billettsalg skjer over TicketCo digitalt. Det vil si, INGEN BILLETTSALG I DØR. Billetter kjøpes enten på forhånd, eller UTENFOR Hulen på mobil.

   

 • ︎ Hvis du føler deg syk eller ER syk, og har symptomer som tap av smak- eller luktesans, pustevansker, feber eller gjentatt hoste, ber vi deg om å holde deg hjemme.

   

 • ︎ Har du besøkt utlandet i et land merket rødt av myndighetene, vennligst følg kommunes regelverk, og vent til med å besøke oss etter regelverkene er gjennomført.

   

 • ︎ Vennligst bidra med god håndhygiene. Hulen vil bidra med antibakteriell til våre gjester, men vi anbefaler å ta med eget antibakteriell i tillegg.

Visit Us

office HOURS

Stiftelsen Hulen (1969-2021)

Layout: Luiza Portela